Aquesta web utiliza cookies tècniques, de personalització i anàlisi, pròpies i de tercers, per facilitar-li la navegació de forma anònima i analitzar estadístiques de l'ús de la web. Considerem que si continua navegant, accepta el seu ús. Obtenir més informació | Tancar

Compartir:

Fabrega Advocats

MOROSITAT - EL PROCEDIMENT MONITORI.

Un dels majors problemes al que ens enfrontem en l’actual conjuntura econòmica és el d’aconseguir que es realitzin els pagaments d’una forma eficient, donat que ens trobem en un moment de forta crisi econòmica i que moltes persones no realitzen els pagaments degudament. A continuació indiquem la manera que podem reclamar les quantitats endeutades en cas de morositat en funció del que estiguem reclamant.

Existeixen varies maneres de procedir contra els impagats en funció de l’objecte de la reclamació:

·         Una d’elles és el denominat Procediment Monitori emparat a la Llei d’Enjudiciament Civil (art. 812 i ss). És un procediment que té per objecte la resolució ràpida de conflictes jurídics. Consisteix en fer una petició formal acreditant degudament un deute dinerari, vençut, exigible i determinat al jutjat de Primera Instància del domicili del deutor fent constar les dades del morós, domicili i quantitat impagada. No és necessària la presència d’advocat ni de procurador, tot i que és recomanable.

 

·         Judici Canviari competència del Jutjat de Primera Instancia i s’incoa quan el deute és causat per impagament de lletres de canvi, xecs o pagarés (art. 819 y ss. LEC).

 

·         Procediment Verbal, (art. 440 y ss LEC) diferent és la reclamació de quantitat per falta de pagament dels lloguers, en aquest cas, s’incoarà davant el Jutjat de Primera Instància una demanda de desnonament per falta de pagament de la renda o altres quantitats a càrrec de l’arrendatari per rescindir el contracte i exigir el desallotjament de l’Arrendatari de l’habitatge o local en lloguer. En aquests supòsits, la llei ofereix la possibilitat al llogater que ha estat demandat judicialment per que en el termini de deu dies pagui a l’actor i evitar d’aquesta manera el desnonament, continuant amb l’arrendament del lloguer. No serà d’aplicació quan l’arrendatari hagués enervat el desnonament en una ocasió anterior.

 

·         El Procediment Ordinari, (art 399  ss.) s’aplica en el supòsit que els deutes versin sobre qualsevol assumpte relatiu a arrendaments urbans o rústics de bens immobles (excepte que es tracti de reclamacions de rendes o quantitats degudes per l’arrendatari o del desnonament per falta de termini de la relació arrendatària) o bé, per aquelles que el deutor presentés escrit d’oposició dins el termini de l’existència del deute. 

PROCEDIMENT MONITORI.

Centrant-nos en el procediment monitori, un cop presentada la demanda per l’actor i quan el deutor rep la demanda inicial, es poden donar tres supòsits:

 

1.    INCOMPAREIXÈNÇA DEL DEUTOR. Si el deutor no atén al requeriment de pagament o no compareix, el Secretari Judicial dictarà Decret donant per finalitzat el procediment monitori i donarà trasllat al creditor per instar execució.

 

2.    PAGAMENT DEL DEUTOR. La llei permet que dins el termini de 20 dies des de la recepció de la demanda, el deutor pagui la quantitat reclamada. En aquest cas, el Secretari Judicial acordarà l’arxiu de les actuacions.

 

3.    OPOSICIÓ. Acreditar davant el Tribunal l’escrit d’oposició i les raons per les que, al seu enteniment, no deu, en tot o en part, la quantitat reclamada. En aquest cas, es resoldrà definitivament en el judici que correspongui.

 

D’altra banda, podem demanar que s’executi l’embargament preventiu dels bens que el deutor tingui al seu nom fins que el deute sigui satisfet, en cas contrari, l’embargament serà definitiu. 

A Barcelona, a 20 de Setembre de 2013.

 

Laura Fàbrega Penina

 

-Advocada-

Últimes noticies Advocats

MESURES RELACIONES AMB EL LLOGUER AMB MOTIU DEL COVID-19

RESUM DE LES PRINCIPALS MESURES PRESES AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA I RELACIONADES AMB EL LLOGUER D’HABITATGES AMB MOTIU DE LA COVID- 19 El Real Decreto-Ley de 11/2020 del 31 de Març de 2020 que va entrar en vigor l’1 d’abril de 2020 en el que pretén...
|
06 Abril de 2020

HORARI MES D'AGOST 2017

HORARI MES D’AGOST 2017   Del 31 de Juliol al 4 d’Agost: Matins de 9:30h. a 14:00h.   Del 7 al 25 d’Agost: Tancat (ambdós inclosos)   Del 28 d’Agost a l'1 de Setembre: Matins de 9:30h. a 14:00h.
|
21 Juliol de 2017

Arrendaments urbans: Jurisprudència

Indemnització  dels danys i perjudicis derivats de l’ocupació de l’immoble des de la data de la seva extinció fins a la data de la sentència declarant la resolució del contracte    El Tribunal Suprem resol un recurs de cassació en què la part arrendador...
|
23 Maig de 2016

EL JOVENTUT LES CORTS CAMPIÓ DE COPA CATALUNYA

El Joventut Les Corts, equipo el qual portem tres anys patrocinant, s'ha proclamat campió de la Copa Catalunya aquest cap de setmana a Banyoles. Després de fer una gran lliga regular i classificar-se com a líders amb només tres derrotes en tota la temporada arribava l'h...
|
09 Maig de 2016
Fàbrega Advocats
C/ Balmes 191, 1º 1ª - BARCELONA
Tel. 93 415 79 97 / Fax. 93 415 01 88
Copyright 2008. Fàbrega Advocats. Reservats tots els drets.