Aquesta web utiliza cookies tècniques, de personalització i anàlisi, pròpies i de tercers, per facilitar-li la navegació de forma anònima i analitzar estadístiques de l'ús de la web. Considerem que si continua navegant, accepta el seu ús. Obtenir més informació | Tancar

Compartir:

Fabrega Advocats

HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC

El lloguer d’un apartament o una casa per una estada curta per motius de vacances o turisme és una modalitat d’allotjament turístic que, cada vegada s’està utilitzant més, especialment en gran ciutats com és el cas de Barcelona. Així ho regula la llei 159/2012 de 20 de Novembre d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic.

            Hem de diferenciar entre:

·         Establiments d’allotjament turístic (títol I): Engloba aquells locals i instal·lacions oberts al públic on de manera habitual i de caràcter professional, les persones titulars ofereixen a les persones usuàries, mitjançant un preu, allotjament temporal i altres serveis turístics. Dins d’aquest grup, s’engloben: Establiments hotelers (hotels, hotels apartaments, pensions, hostals), apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural.

·         Habitatges d’ús turístics (Títol II): Són aquells habitatges cedits completament pel propietari de forma reiterada i a canvi d’una contraprestació econòmica, per a una estada de temporada, en condicions d’immediata disponibilitat. Per tant, ha de ser cedit dues o mes vegades dins el període d’un any i per un període de temps continu igual o inferior a 31 dies.

 

Centrant-nos en els habitatges d’ús turístic hem de tenir en compte que han de complir uns requisits:

 

-        Han de disposar de cèdula d’habitabilitat i no ser ocupats per més places que les indicades a la mateixa (art. 67.1).

-        Han d’estar moblats i dotats dels aparells i estris necessaris per la seva ocupació immediata (art. 67.2).

-        El propietari o gestor a qui delegui, ha de facilitar a les persones usuàries i veïns el número de telèfon per atendre i resoldre possibles consultes i incidències (art. 67.3).

-        El propietari o gestor ha de garantir un servei d’assistència i manteniment de l’habitatge (art. 67.4).

-        Han d’estar prèviament inscrits a l’Ajuntament competent aportant la documentació exigida pel Decret: dades de l’habitatge i capacitat legal màxima, dades propietari, telèfon, empresa d’assistència i manteniment, cèdula d’habitabilitat i en cas que sigui necessari, dades del gestor i declaració responsable que disposa de títol suficient per part del Propietari (art 68.1)

-        Han d’estar inscrits en el Registre de Turisme de Catalunya (art. 68.8).

-        Han de disposar de fulls de queixa, reclamació i denúncia a l’abast (art. 68.9).

-        En cas que la persona usuària d’un habitatge d’ús turístic atempti contra les regles bàsiques de convivència o incompleixi les ordenances municipals dictades a aquests efectes, la persona titular de la propietat o gestor, ha de requerir en 24h al cessionari perquè abandoni l’habitatge (art. 68.11). 

-        No es podrà al·legar la condició de domicili particular als efectes d’impedir una actuació inspectora de les autoritats competents (art. 69.5).

-        El propietari o gestor ha de remetre a la Direcció General de la Policia la informació relativa a l’estada de les persones que s’hi allotgen (art. 70).

 

Prohibicions: Hi ha dos prohibicions legals, una a nivell Administratiu, ja que no és possible la destinació d’un habitatge a ús turístic si està prohibida expressament per l’ordenació d’usos del sector on es troba. I l’altre a nivell civil, és a dir, quan així ho regulin els seus estatuts de la Comunitat de Propietaris degudament inscrits en el Registre de la propietat en edificis sotmesos al règim de propietat horitzontal           (art. 68.6).

Règim sancionador: El propietari i gestor, en cas de que no recaigui en la mateixa persona, són responsables solidaris de les infraccions i incompliments de les obligacions de l’activitat. Les sancions que puguin imposar les administracions competents per incompliments d’aquest Decret han d’atendre el procediment sancionador aplicable de l’Administració de la Generalitat i, si escau, els procediments sancionadors que tinguin establerts els municipis (art. 72).

HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC A LES COMUNITATS DE PROPIETARIS.

Entenem que a vegades l’activitat d’habitatge d’ús turístic pot ser perjudicial pels veïns de l’edifici al donar-se una sèrie de factors per part dels ocupants, com poden ser, períodes de vacances de curta durada, ganes de divertir-se, joves o no tan joves amb horaris intempestius, tot això fa que sigui un mal de cap pels veïns de l’immoble i que es generi una convivència difícil antre uns i altres amb comportaments contraris a les normes de veïnatge.

Per això, els recomanem que si una Comunitat de Propietaris no vol que hi hagi Habitatges d’ús turístics a la seva Comunitat facin una reunió, ordinària o extraordinària, on s’inclogui a l’ordre del dia aquesta prohibició, de tal manera, que amb el vot favorable de 4/5 parts del propietaris que han de representar 4/5 parts de les quotes de participació, s’asseguren que cap dels veïns pugui destinar els habitatges a ús turístic en un futur.

A Barcelona, a 22 d’Octubre de 2013.

Laura Fàbrega Penina

 

-Advocada-

Últimes noticies Advocats

MESURES RELACIONES AMB EL LLOGUER AMB MOTIU DEL COVID-19

RESUM DE LES PRINCIPALS MESURES PRESES AMB CARÀCTER D’URGÈNCIA I RELACIONADES AMB EL LLOGUER D’HABITATGES AMB MOTIU DE LA COVID- 19 El Real Decreto-Ley de 11/2020 del 31 de Març de 2020 que va entrar en vigor l’1 d’abril de 2020 en el que pretén...
|
06 Abril de 2020

HORARI MES D'AGOST 2017

HORARI MES D’AGOST 2017   Del 31 de Juliol al 4 d’Agost: Matins de 9:30h. a 14:00h.   Del 7 al 25 d’Agost: Tancat (ambdós inclosos)   Del 28 d’Agost a l'1 de Setembre: Matins de 9:30h. a 14:00h.
|
21 Juliol de 2017

Arrendaments urbans: Jurisprudència

Indemnització  dels danys i perjudicis derivats de l’ocupació de l’immoble des de la data de la seva extinció fins a la data de la sentència declarant la resolució del contracte    El Tribunal Suprem resol un recurs de cassació en què la part arrendador...
|
23 Maig de 2016

EL JOVENTUT LES CORTS CAMPIÓ DE COPA CATALUNYA

El Joventut Les Corts, equipo el qual portem tres anys patrocinant, s'ha proclamat campió de la Copa Catalunya aquest cap de setmana a Banyoles. Després de fer una gran lliga regular i classificar-se com a líders amb només tres derrotes en tota la temporada arribava l'h...
|
09 Maig de 2016
Fàbrega Advocats
C/ Balmes 191, 1º 1ª - BARCELONA
Tel. 93 415 79 97 / Fax. 93 415 01 88
Copyright 2008. Fàbrega Advocats. Reservats tots els drets.