AVALLOGUER DE LA GENERALITAT

El 2014 us informàvem en un escrit a la nostra web, de l’Avalloguer de la Generalitat, una figura que des del despatx recomanem molt per a confeccionar i assessorar en relació amb els contractes de lloguer.

 

Us recordem que és una figura utilitzada a Catalunya des de l’any 2009, i actualment està regulada pel Decret 75/2014 del pla per al dret a l’habitatge a l’article 67 i següents.

 

L’AVALLOGUER DE LA GENERALITAT, és un règim de cobertures aplicable a lloguers d’habitatges situats a Catalunya que es du a terme en aquells casos on s’insta una demanda de desnonament per falta de pagament o per expiració del termini contractual i l’autoritat judicial dicta Decret o Sentencia favorable de resolució del contracte o bé, les parts arriben a un acord extrajudicial que comporta la recuperació de la possessió de l’habitatge i no de les rendes degudes.

 

Alguns dels requisits per fer la sol·licitud de l’AVALLOGUER  són:

 

  1. a) Que la renda mensual pactada no superi la quantia màxima establerta (a Barcelona 1.500 euros).
  2. b) No haver exigit una fiança superior a dues mensualitats de renda, ni cap garantia addicional per la signatura del contracte.
  3. c) Haver dipositat a l’INCASOL de la Generalitat, dins del termini fixat el contracte de lloguer, els annexes, el document de compromís de l’AVALLOGUER i la fiança descrita a l’apartat anterior.

 

Recordem que l’AVALLOGUER va adreçat tant a persones físiques com a persones jurídiques, però només s’aplica en els arrendaments d’habitatges.

 

El termini per sol·licitar-ho són sis mesos des del Decret favorable o acord extrajudicial i no cobreix les rendes impagades abans de la presentació de la demanda.

 

Si be abans cobria fins a sis mesos de renta, a partir de juny de 2014 els Arrendadors poden percebre com a màxim fins a TRES MENSUALITATS.

 

També hem de tenir en compte que la fiança dipositada es recupera amb independència del cobrament de l’AVALLOGUER, per tant, podem estar coberts fins a cinc mensualitats (tres de  l’AVALLOGUER i dos de fiança).

 

És una figura molt interessant i útil per als Propietaris en el moment de llogar habitatges, ja que no reporta cap despesa i si que pot ser una garantia de futur per si hi ha impagament de les rentes i s’interposa una demanda de desnonament.

 

Pot consultar aquest article i d’altres a www.fabrega-advocats.com.

 

Barcelona, a quinze de novembre  de 2023.

 

Laura Fàbrega Penina

-Advocada-

 Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms