LIMITACIÓ DE L’ IPC EN CONTRACTES DE LLOGUER

REIAL DECRET LLEI 6/2022, DE 29 DE MARÇ, PEL QUAL S’ADOPTEN MESURES URGENTS EN EL MARC DEL PLA NACIONAL DE RESPOSTA A LES CONSEQÜÈNCIES ECONÒMIQUES I SOCIALS DE LA GUERRA D’UCRAÏNA

ART. 46. limitació extraordinària de l’ actualització anual de la renda dels contractes d’ arrendament d’ habitatge.

a) Contractes d’arrendament la renda dels quals hagi de ser actualitzada entre l’1 d’abril i el 30 de juny de 2022.

b) No té caràcter retroactiu.

c) Si l’ arrendador és gran tenidor, l’ increment serà el que resulti del pacte entre les parts, sense que pugui excedir de la variació de l’ Índex de Garantia de Competitivitat que és el 2%. Gran tenidor és la persona física o jurídica que tingui més de 10 immobles urbans d’ ús residencial o una superfície construïda de més de 1.500 m² d’ ús residencial, excloent-ne els garatges i trasters.

d) Si l’ arrendador no és gran tenidor, serà el que resulti del nou pacte entre les parts. Si no hi ha pacte, l’ increment de renda no podrà excedir de la variació de l’ Índex de Garantia de Competitivitat que és el 2%.

e)Adjuntem link:

https://8171499.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/8171499/Legal/BOE-A-2022-4972-consolidado-IPC.pdf?utm_campaign=Limitaci%C3%B3%20IPC&utm_medium=email&_hsmi=208427927&_hsenc=p2ANqtz-_f3ng2Q4GXn4M2BJezcGO2tTlKGmrKIGxXPK1p932WPmMziYEkWusESTwXuq2UrSw4swGDIVGdjGcGq4PkIS5k0TdlGDlW8NuwLvYTfa3_4-7_TQA&utm_content=208427927&utm_source=hs_email

 

Si té algun dubte es pot posar en contacte amb nosaltres.

Barcelona a 31 de març de 2022.Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms